Studenti MMT inspirují k tvorbě mladší generaci

Studenti MMT inspirují k tvorbě na ZŠ Radostná ve Zdicích. Foto: Ivana Martáková/MMT FÚ SLU v Opavě.

Studenti oboru Multimediální techniky Miroslav Medal, Matouš Kotěra a Anna Rotreklová se v pátek 2.6. zúčastnili workshopu s dětmi ZŠ Radostná ve Zdicích, který byl součástí projektu v oblasti mediální gramotnosti od O2 Chytrá škola. Celá spolupráce s touto školou založenou na obdobných principech jako jsou běžné na školách ve Finsku, a to zejména na vzájemném respektujícím a důvěru podporujícím chování, individuálním přístupu k dětem, formativním hodnocení, větší míře předmětové integrace a využívání přirozeného (nejen venkovního) prostředí, začala však již mnohem dříve. V roce 2022 Mirek Medal natáčel na nedalekém příbramsku bakalářský film Konstruktér a právě v této škole si vybral Vaška Lánského do hlavní dětské role.

Na jaře letošního roku pak ve škole Radostná promítal svůj film a spolu s Matoušem Kotěrou besedovali s žáky o tom, jak se točí takový dokument a o procesu vzniku filmů obecně. Zároveň se oba připojili jako mentoři k projektovému dni O2 Chytrá škola s žáky třetího trojročí (tj. 7. – 9. třída) a dávali jim cenné rady při tvorbě naučné hry z oblasti mediální gramotnosti, kde právě multimediální techniky hrají velkou roli.

Žáci základní školy od jara na svých projektech pracovali, a právě minulý pátek své multimediální projekty pod vedením našich studentů Mirka, Matouše a Aničky dokončovali. Mentoři s sebou přivezli filmařské vybavení a každý pracoval s jednou ze tří tvůrčích skupinek dětí.

Matouš pracoval se skupinkou dětí, kteří byli tvůrci počítačové hry o rizikách trendu moderní doby mezi mladými – Tiktok Challenge. Už při první návštěvě na jaře měli děti jasný plán, jak se k tvorbě hry postavit. Děti si jako hlavní cíl vytyčily naprogramování edukativní hry v programu Scretch, a to se jim do posledního detailu podařilo. Hra je velice hravá a celá situovaná do 2D grafiky, zároveň se jedná o motiv únikové hry.

Za sebe mohu říct, že se mi se skupinkou pracovalo velice dobře, věděli od začátku co chtějí, jak to chtějí a co má být výstupem,“ říká Matouš a pokračuje: „Během našeho druhého setkání jsem byl překvapen, jak dalece pokročili. Mohli jsme si tedy vyzkoušet tvorbu traileru na hru samotnou, kde jsme zvolili metodu hrané scénky s využitím Game-Playe přímo ze hry. Již při prvním setkání se mi s dětmi pracovalo velice dobře a bylo na nich vidět zápal do věci samotné. Vůbec jsem nepředpokládal, že děti mají zájem o takto těžké celospolečenské téma a budou se mu takto naplno věnovat.

Anna pracovala s dětmi na projektu prezentačně-preventivního videa k videohře o kyberšikaně. „Zpočátku jsme hledali způsob, jakým téma ztvárnit tak, aby se všichni členové skupinky mohly podílet. V průběhu tvorby se pak podařilo zapojit postupně všechny žáky ve skupině. Někoho zajímala více kamera, někoho rekvizity, někoho speciální efektyMohla jsem se díky vlastní zkušenosti z natáčení mého absolventského filmu podělit o pár snadno proveditelných triků, jak vytvořit zajímavý speciální efekt. S dětmi jsme to samozřejmě hned převedli do praxe a natočili. Také jsme si povídali o vizuálních efektech ve filmu a tomu, kde se je lze učit.

Mirek měl zase trošičku jinou zkušenost a pochvaluje si: „Já jsem se svou skupinkou vytvářel propagační video o škole. Můj tým byl zcela perfektně sladěn. Od začátku měli přesně rozdělené role v týmu, podařilo se jim sepsat i krátký „scénař“ videa. Žáci si domluvili rozhovory s paní ředitelkou a třídní učitelkou a připravili si pro ně sérii otázek. Také vybrali pár svých spolužáku jako herce do videa.“ Kromě běžných prostor školy natáčeli společně také např. odpočinkový koutek v mezipatře školy nebo řádírnu. „Řádírna mi přijde jako skvělé místo pro kluky ve škole,“ dodává Mirek. „Je to třída se žíněnkami, kde se kluci mohou o přestávce poprat nebo si prostě zařádit a vybít tak přebytečnou energii mimo klasickou třídu a bezpečně.“ Mirek nešetří chválou. „Jsem úplně nadšený z dětí. Jsou velmi zvídavé, talentované a komunikativní. Velice mě překvapila skvělá týmová práce. Nyní nás čeká ještě dostříhat celé video, protože to jsme v nabitém celodenním programu nestihli, ale zvládneme to na dálku on-line.

Helena Lánská, jednatelka školy a garantka předmětu Jeden svět, v rámci něhož projekt probíhá, dodává: „Naše děti za dobu projektu ušly obrovskou cestu. Nejen, že na konci jsou ve všech třech skupinách funkční hry a mohu konstatovat, že děti získaly důležité znalosti v oblasti mediální gramotnosti, ale hlavně si zažily, jak důležitá je pro úspěch spolupráce, vytrvalost a jasný cíl. Spolupráce se studenty z oboru Multimediální techniky toto celé pak povýšila ještě o úroveň výš. Po celou dobu spolupráce jsem z obou stran cítila především smysluplnost konání. Nešlo o zábavu na efekt, ale o skutečnou práci, a obě strany k tomu také vážně, přesto však s radostí, přistupovaly.“ Závěrem pak dodává: „Máte skvělé talentované studenty a jsem nadšená, že jsme měli možnost je poznat a vidět je v akci. Ještě víc si ale vážím jejich ochoty, nasazení a týmového ducha. Obě strany se tak mnohé od sebe naučily. A o to nám jde ve vzdělávání především.

Věříme, že to není poslední spolupráce s malými tvůrci. Někteří z nich už projevili zájem přidat se na nějaké „opravdové“ natáčení.

Kontakty a další informace:

Ivana Martáková Blaťáková
Produkce Multimediální techniky FÚ SLU v Opavě
Email: ivana.martakova@physics.slu.cz
Telefon: +420 777 984 004