Nebeské objekty: Psychologické drama s prvky sci-fi v produkci Slezské univerzity

Galaxie a jižní pól. Foto: Josef Kujal, Petr Horálek/FÚ v Opavě.

Studijní program Multimediální techniky Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě chopil zajímavé výzvy: vytvořit psychologické drama s prvky sci-fi. Hraný film, na jehož tvorbě se budou podílet filmoví a televizní profesionálové, je zároveň velkou příležitostí pro začínající tvůrce. Nejen hercům, ale také studentům a absolventům oboru Multimediální techniky nabídne účast na natáčení jedinečné zkušenosti, inspiraci a prostor pro profesionální i lidský rozvoj. Profesionální filmový štáb bude obohacen o neotřelé nápady a jiné úhly pohledu, které jsou vlastní právě mladým, začínajícím tvůrcům.

Námět na hraný film ležel přes deset let „v šuplíku“ a čekal na svou šanci. Ta přišla s režisérem Pavlem Šimákem, střihačem Jaromírem Vaškem a scénaristkou Kristínou Trníkovou. Pavel Šimák je pedagogem herectví na Pražské konzervatoři a dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí. Jaromír Vašek působí kromě práce v televizi jako pedagog oboru Multimediální techniky. Silnou trojici uzavírá zkušená produkční Ivana Martáková, která už s Pavlem Šimánek spolupracovala na více projektech.

Ústřední myšlenkou filmu, jehož děj se odehrává ve vědecké stanici uprostřed přírody, je poselství o konci světa. Ten však není ani strašlivý, ani krutý či nehostinný, ale je přechodem k něčemu novému, čistému a přirozenému.

Nebeské objekty - film MMT SÚ v Opavě

Nebeské objekty – film MMT SÚ v Opavě

Film začíná výběrovým řízením o stipendium na studium v prestižním experimentálním ročníku věhlasné univerzity, kterého se účastní osm studentů. Přijímací workshop, do kterého jsou postupně zváni uchazeči z celého světa, se odehrává na izolované stanici uprostřed divoké přírody. Obří kupolovité stany jsou zařízené tak, aby v nich mohl každý z účastníků realizovat svůj profesní záměr. Uchazeči o stipendium se věnují svému výzkumu, práci a tvorbě, ale ani po několika dnech strávených na stanici nepřichází slíbené zadání univerzitní zkoušky. Znervóznělá skupina postupně odhaluje zvláštní jev, který ovlivňuje okolní přírodu. V domnění, že jde o praktickou zkoušku doprovázenou simulací, se každý z účastníků noří do studia jevu, jehož vliv je stále silnější a zjevnější. Mladí lidé, kteří najednou získávají pocit, že by ze sebe měli „sloupnout“ své staré návyky a myšlení, postupně odhalují, že přicházejí do jiného světa. Vše je jiné. Také oni jsou jiní. Vědí něco, co předtím nevěděli. Jak s tím naloží?

Tato ústřední dějová linka příběhu se stala základem pro castingy, kterých se zúčastnili mladí lidé
ve věku 16 až 20 let. Castingy měly podobu delšího rozhovoru, v němž byly účastníkům kladeny otázky týkající se očekávání, vesmíru, duše, vzhledu a mnoha dalších témat. Některé z dotazů mohli účastníci vnímat jako nepříjemné, dokud se nedozvěděli, že se jednalo o otázky ze scénáře připravovaného filmu. Poté dostali příležitost nastudovat si základní charakteristiky postav a rozhovor se opakoval. Tentokrát však jeho účastníci odpovídali v roli postavy, kterou si vybrali. Tvůrci filmu byli příjemně překvapeni otevřeností a upřímností mladých adeptů a z rozhovorů načerpali mnoho dalších podnětů.

Castingy vygenerovaly dvacítku mladých lidí, kteří se zúčastní třídenního herecko-kameramanského workshopu. Ten se bude konat na konci října v Opavě.

Nápad na natočení psychologického dramatu pod taktovkou Slezské univerzity zaujal Moravskoslezský kraj, který podpořil tvorbu scénáře, organizaci castingů a workshopu částkou 500 000,- korun.

Kontakty a další informace:

Ivana Martáková Blaťáková
Produkce Multimediální techniky FÚ SLU v Opavě
Email: ivana.martakova@physics.slu.cz
Telefon: +420 777 984 004