Finále Astronomické olympiády na Fyzikálním ústavu v Opavě

Finalisté na terase univerzitní observatoře WHOO! při řešení úloh pozorovacího kola. Foto: David Kománek.
Účástníci finále při řešení teoretických úloh. Foto Radomír Mielec.

Účástníci finále při řešení teoretických úloh. Foto Radomír Mielec.

Ve dnech 15. až 17. května 2024 proběhlo na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě ústřední kolo 21. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD. Ve finále zvítězila studentka Anita Vaceková (Gymnázium Brno).

Do ústředního kola postoupilo ze školních a posléze krajských kol celkem 20 nejlepších studentů z celé republiky. Program finále byl velmi nabitý a samotná soutěž se skládala ze čtyř částí. Letošnímu finále přálo jasné počasí, takže finalisté mohli již ve středu večer plnit na pozorovací terase Fyzikálního ústavu úlohy zaměřené na orientaci na noční obloze. Ve čtvrtek dopoledne počítali teoretické příklady, třeba jaké slapové síly působí na lidské tělo poblíž neutronové hvězdy nebo jaké vlastnosti by měla kosmická sonda poháněná částicemi slunečního větru. Odpoledne pak bylo vyhrazeno na praktickou část, která probíhala v Unisféře. Poslední částí pak byly úlohy datové analýzy, například stanovení parametrů neutronové dvojhvězdy z pozorování gravitačních vln, které finalisté řešili v pátek dopoledne.

V rámci doprovodného programu čekalo studenty také zhlédnutí několika pořadů v Unisféře (http://unisfera.slu.cz/ ), promítání absolventských popularizačních filmů studentů programu Multimediální techniky a společná večeře v místnostech Uni Space, které slouží k popularizaci vědy a jsou v objektu rektorátu Slezské univerzity.

Vítězové finále

Předání ceny a gratulace vítězce letošní Astronomické olympiády v kategorii CD, Anitě Vacekové (zleva D. Kománek, Z. Stuchlík, A. Vaceková, v pozadí T. Gráf,. Foto: Radomír Mielec.

Předání ceny a gratulace vítězce letošní Astronomické olympiády v kategorii CD, Anitě Vacekové (zleva D. Kománek, Z. Stuchlík, A. Vaceková, v pozadí T. Gráf,. Foto: Radomír Mielec.

V pátek odpoledne proběhlo za přítomnosti ředitele Fyzikálního ústavu prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. slavnostní vyhlášení výsledků. Všichni finalisté obdrželi diplomy a tašky s drobnými dárky, nejúspěšnější tři studenti pak také věcné ceny. Na medailových pozicích se umístili:

  1. Anita Vaceková, Gymnázium Brno,
  2. Alex Faivre, Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod,
  3. Jan Herzig, Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích.

Není bez zajímavosti, že …

  • finalisté měli možnost ve čtvrtek odpoledne v rámci diskuze po projekcích sférických pořadů v Unisféře představit své projekty v oblasti astronomie nebo popularizace vědy …
  • v pátek kolem poledne se rozpršelo, což znemožnilo účastníkům finále vystoupat na Hlásku a prohlédnout si Opavu z ptačí perspektivy, místo toho se však mohli seznámit s Opavou v historických souvislostech na výstavě, která je věnována 800 letům, které letos uplynuly od první písemné zmínky o městě … (https://www.opava-city.cz/800-let/ )
Finalisté na terase univerzitní observatoře WHOO! při řešení úloh pozorovacího kola. Foto: David Kománek.

Finalisté na terase univerzitní observatoře WHOO! při řešení úloh pozorovacího kola. Foto: David Kománek.

O Astronomické olympiádě

Astronomickou olympiádu vyhlašuje Česká astronomická společnost a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2023/24 probíhá její 21. ročník. Koncem května budou následovat ústřední kola zbývajících dvou kategorií EF a GH.

Více informací o Astronomické olympiádě a její historii, výsledkovou listinu, zadání a vzorová řešení úloh finále naleznete na olympiada.astro.cz.

Poděkování

Ústřední kolo kategorie CD by se neobešlo bez organizačního zajištění týmem Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě pod vedením RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D. Přípravu a hladký průběh finále dále organizačně zabezpečili Bc. Lucie Dospivová, paní Lenka Polášková, Mgr. Veronika Kurečková a RNDr. Jan Hladík, Ph.D.

Úlohy finále připravili: Jakub Vošmera, MMath., Ph.D., Radka Křížová, Marco Souza de Joode, Mgr. MgA. Lukáš Supik, Bc. David Kománek, David Bálek a RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Zadání finále recenzovali: RNDr. David Břeň, PhD., doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. a RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Porotci finále byli: Bc. David Kománek, Jindřich Jelínek, MSc., Radomír Mielec, RNDr. Martin Blaschke, Ph.D. a RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Atmosféra během praktické úlohy v Unisféře. Foto David Kománek.

Atmosféra během praktické úlohy v Unisféře. Foto David Kománek.

Partneři finále

Hlavním partnerem finále je Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě.

Kontakty a další informace:

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Proděkan pro strategie a rozvoj, FPF Slezské univerzity v Opavě,
místopředseda Ústřední komise Astronomické olympiády
Email: tomas.graf@fpf.slu.cz
Tel.: 734 268 124

Bc. David Kománek
člen komise pro kategorii CD Astronomické olympiády
Email: dkomanek@seznam.cz

Jakub Vošmera, MMath., Ph.D.
člen Ústřední komise Astronomické olympiády
Email: vosmera@astro.cz
Tel.: 731 509 424