Uvidíme letos meteorický roj Perseidy?

Maximum meteorického roje Perseidy v roce 2016 z Parku tmavé oblohy Veľká Fatra na Slovensku. Foto: Petr Horálek.
Maximum roje Perseid nad Sečskou přehradou. Foto: Petr Horálek.

Maximum roje Perseid nad Sečskou
přehradou. Foto: Petr Horálek.

Každoroční oblíbený meteorický roj bude vrcholit 13. srpna okolo 3. hodiny ranní, což je pro Evropany dokonalý čas. Bohužel mimořádně nevýhodná je fáze Měsíce – náš kosmický souputník bude v úplňku den před maximem roje (navíc půjde o úhlově větší a jasnější úplněk), a bude tedy velmi výrazně rušit svým svitem, i když v nízkých ekliptikárních souhvězdích.

Perseidy ale nelétají jen v noc maxima, ve skutečnosti jsou aktivní už nyní a vzrůst jejich aktivity je pozvolný (zatímco spád po maximu celkem prudký). Pokud tedy lidé chtějí uvidět Perseidy na tmavé, Měsícem (ale i městy) nerušené obloze s nějakou vyšší četností, nejlepší bude je vyhlížet přibližně od nynejška přibližně do 10. srpna, vždy v časných ranních hodinách (zejména od 3. hodiny do úsvitu, kdy souhvězdí Persea stoupá vysoko nad obzor). Tehdy bude Měsíc ještě zapadat za tmy. Pochopitelně na sledování meteorů je třeba odjet co nejdál od velkých aglomerací, ideálně do hor s perfektním rozhledem.

Na pozorování není nutný dalekohled, meteory vylétají náhodně po celé obloze, nejlépe se tak pozorují vleže například v lehátku nebo spacáku pouhým sledováním (jasného) nebe. Zájemcům o fotografování stačí nechat aparát upevněný na stativu s širokoúhlým objektivem (zcela odcloněným) snímat sekvenčně, zejména po půlnoci a v časných ranních hodninách před robřeskem, kdy meteorů létá nejvíce.

Celonoční mozaika roje Perseidy z roku 2018 zachycená z Parku tmavé oblohy Poloniny na Slovensku. Foto: Petr Horálek.

Celonoční mozaika roje Perseidy z roku 2018 zachycená z Parku tmavé oblohy
Poloniny na Slovensku. Foto: Petr Horálek.

Perseidy jsou meteorický roj známý už z poloviny 3. století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince (~230-258). Ten byl jedním z církevních hodnostářů strážících majetek v Římské říši. Při pronásledování Křesťanů prý neuposlechl příkaz krutého římského císaře Valeriána odevzdat církevní majetek vládci a raději jej rozdal chudým. Několik dní po jeho popravě 10. srpna 258 podle lidí z nočního nebe padaly třpytivé slzy a od této události jsou Perseidy lidově známé jako „slzy svatého Vavřince“.

Původem Perseid je prach z periodické komety 109P Swift-Tuttle, objevené dvěma americkými astronomy v roce 1862. Kometa s periodou 134 let se naposledy u Slunce objevila v roce 1992. Znovu se k němu přiblíží až v roce 2126. Pravidelně nám ji ale připomíná roj Perseidy tím, jak Země každý rok mezi 17. červencem a 24. srpnem prochází na své dráze skrze prachový proud rozptýlený za kometou. Prachové částice zvané meteoroidy se střetávají se Zemí a v atmosféře zazáří jako meteory (lidově „padající hvězdy“). Protože tyto částice mají rozměry zpravidla menší než zrnka písku a jsou složeny z křehkého kometárního materiálu, při průletu zemskou atmosférou se zcela vypaří.

Letošní rok ještě nabídne v Česku další zajímavé nebeské úkazy, dočkáme se například zatmění Slunce nebo vzácného zákrytu Marsu Měsícem. Bližší informace v přehledovém článku: http://progresy.physics.cz/2021/11/21/pozoruhodne-i-vzacne-nebeske-ukazy-v-roce-2022/

Kontakty a další informace:

Mgr. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě,
člen fotografické expedice NOIRLab
Email: petr.horalek@slu.cz
Telefon: +420 732 826 853

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Proděkan pro strategie a rozvoj,
FÚ SÚ v Opavě

Email: tomas.graf@fpf.slu.cz
Telefon: +420 734 268 124