Nejnovější zprávy a informace

Ohony komety 12P/Pons-Brooks ze 3. března 2024. Foto: Michael Jäger.

Kometa 12P/Pons-Brooks objektem už pro malé dalekohledy a amatérské fotografy

Na večerní obloze lze nyní v souhvězdí Andromedy pozorovat poměrně jasnou periodickou kometu 12P/Pons-Brooks. Kometa je pozorovatelná malými triedry na tmavé obloze daleko od měst. Je také známá svými častými výbuchy (tzv. outbursty) z důvodu překotné kryovulkanické aktivity na jejím přibližně 17 km velkém jádře. Ty jsou provázeny náhlými zjasněními, což by mohlo způsobit, že v následujících…
Více

Východ úplňku. Foto: Izembek Refunge/Wiki.

Sobotní úplněk bude úhlově menší

Zatímco obvykle se ve velkém mluví o úplňku, je-li na své protáhlé dráze v té době Měsíc blíže a nastává úhlově větší, lidově „superúplněk“ (odborně úplněk v přízemí), v sobotu se dočkáme opačného případu: Měsíc bude během úplňku blízko bodu odzemí. Úplněk nastane v sobotu 24. února ve 13:31 SEČ (z našeho území ještě pod…
Více

Příslušníci pozemního personálu letecké setniny č. 45, Brixen, 1917. Foto: Technické muzeum v Brně.

Moravskoslezští orli

V doktorandském studijním programu historie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě se objevil netradiční název disertační práce „Příslušníci rakousko-uherského letectva, narození na území Moravy a Slezska“. S tímto tématem přichází Petr Tesař, který zároveň působí jako externista na sesterské Fakultě veřejných politik Slezské univerzity, kde vyučuje předmět „Probace a mediace“. Historie vojenského letectví, zejména v období 1. světové války,…
Více

Kometa 12P/Pons-Brooks 2. února 2024. Foto: Gerald Rhemann/www.astrostudio.at

Kometa 12P/Pons-Brooks objektem už pro malé dalekohledy

Na večerní i na ranní obloze lze nyní v souhvězdí Ještěrky pozorovat poměrně jasnou periodickou kometu 12P/Pons-Brooks. Kometa se v následujících týdnech pozvolna přesune výhradně na večerní oblohu a bude pozorovatelná až do konce dubna malými triedry, na tmavé obloze dokonce na hranici viditelnosti pohýma očima. Kometa je také známá svými častými výbuchy (tzv. outbursty)…
Více

Jak uspět snímkem v NASA?

Video: Jak uspět snímkem v NASA?

Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě se může pyšnit jednou příjemnou devízou: Už 16krát se mu podařilo uspět v prestižním výběru Astronomického snímku dne NASA. Spoluautorem těchto snímků byl vždy Mgr. Petr Horálek z FÚ v Opavě, který měl tu příležitost nedávno natočit krátký video-rozhovor pro středočeskou Hvězdárnu Žebrák. O tom, jak uspět ve snímku…
Více

O čem historie mlčí

O čem historie mlčí

Jedním z vědních oborů studia Slezské univerzity v Opavě je rovněž Ústav historických věd. A jednou z oblastí výzkumu je i činnost Státní bezpečnosti. Ta je i po více než třiceti letech od svého zrušení obestřena jen obtížně prostupným závojem tajemna. Za tento závoj se snaží nahlédnout ve své disertační práci student Historie na Ústavu historických věd Slezské…
Více

Geminidy nad Spišským hradem - detail. Foto: P. Horálek/FÚ v Opavě.

Meteorický roj Geminid nad Spišským hradem

V polovině prosince 2023 vyvrcholil každoročně nejaktivnější meteorický roj Geminid. Jeho maximum nastalo v noci ze 14. na 15. prosince 2023 a frekvence dosáhla za ideálních podmínek počtu 130 meteorů za hodinu. Bohužel pozorování roje na mnoha místech Česka i Slovenska prakticky znemožnilo zatažené počasí. Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě se rozhodl za…
Více

Záření unikající z akrečního disku v okolí supermasivní černé díry. Umělecká představa: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser

Student Fyzikálního ústavu v Opavě na stopě fotonů v discích okolo černých děr

Černé díry jsou zpravidla obklopeny rozsáhlými disky hmoty, které vědci odborně nazývají akrečními disky. Silná gravitace černé díry ovlivňuje jak fyzikální procesy probíhající v discích, tak emitované záření, což umožňuje astronomům studovat strukturu disků a také poznávat vlastnosti samotné černé díry. Zatímco z černých děr neunikne ani světlo, disky září extrémně jasně. Informace o tom, jak se…
Více

Snímek z cyklu Tvář. Foto: MgA. Adrian Wykrota.

Po stopách dokumentární fotografie v Polsku

Co to je dokumentární fotografie? Jakou roli a funkci nyní plní? Jaký je význam dokumentárního proudu na polském uměleckém trhu a ve světě médií? Tyto a další otázky motivovaly MgA. Adriana Wykrotu, studenta doktorandského studia Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě k analýze pozice polské dokumentární fotografie v období mezi lety 1960-2020, tedy od…
Více

Maximum Geminid v roce 2018 nad zasněženou Sečskou přehradou. Foto: Petr Horálek.

Meteorický roj Geminidy vrcholí za velmi příznivých podmínek, v noci zazáří až 1000 meteorů

Každoroční meteorický roj Geminidy má letos velmi příznivé pozorovací podmínky. Čas maxima vychází na noc ze 14. na 15. prosince, tedy v době, kdy nebude rušit svým svitem Měsíc. Pozorovat se vyplatí zejména v pátek 15. prosince mezi půlnocí a 4. hodinou ranní. V průběhu noci (hlavně tedy v časných ranních hodinách) zazáří na nebi…
Více