Nad východním Slovenskem se před Měsícem zjevila kosmická stanice. Úkaz trval zlomek sekundy

Sekvence přeletu Mezinárodní kosmické stanice před Měsícem 26. ledna 2021 ze Záhradného. Foto: Petr Horálek.
Sekvence přeletu Mezinárodní kosmické stanice před Měsícem 26. ledna 2021 ze Záhradného. Foto: Petr Horálek.

Sekvence přeletu Mezinárodní kosmické stanice před Měsícem 26. ledna 2021 ze Záhradného. Foto: Petr Horálek.

V úterý 26. ledna 2021 krátce po půl deváté večer se v úzkém pásu na východním Slovensku dal pozorovat prchavý úkaz: Před Měsícem se objevila tmavá silueta Mezinárodní kosmické stanice ISS. Úkaz, který trval jen 68 setin sekundy, se odehrál za poměrně vzácných podmínek, neboť kosmická stanice byla vůči zemskému povrchu poměrně blízko, a tedy úhlově již poměrně velká. Ze Záhradného u Prešova jej zachytil Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Přelety Mezinárodní kosmické stanice před objekty jako Slunce nebo Měsíc jsou v posledních letech velmi oblíbenou fotografickou disciplínou. Fotografové jezdí i stovky kilometrů daleko do předem vypočteného pásu, odkud se silueta stanice promítne přímo před objektem Sluneční soustavy. Takový pás je velmi úzký – obvykle pouze několik málo kilometrů – a pozorovatel se snaží dostat přímo do jeho centra, odkud je úkaz nejdéle pozorovatelný. Přesto jde ale o nesmírně prchavou záležitost, přelet trvá zpravidla zlomky sekund.

Detail přeletu Mezinárodní kosmické stanice před Měsícem 26. ledna 2021 ze Záhradného. Foto: Petr Horálek.

Detail přeletu Mezinárodní kosmické stanice před Měsícem 26. ledna 2021 ze Záhradného. Foto: Petr Horálek.

V případě úterního úkazu šlo o ještě náročnější pozorování. Kosmická stanice totiž nebyla na obloze vidět, nacházela se již v zemském stínu. Jediný moment, kdy se tedy na chviličku ukázala, byl v protisvětle jasného Měsíce, kde se objevila její silueta proti (téměř) úplňku. Aby se úkaz podařilo úspěšně zaznamenat, bylo nutné precizně ustavit fotografickou montáž, na ní umísti fotoaparát s teleobjektivem o ohniskové vzdálenosti 1,1 metru a podle družicemi synchronizovaného času na sekundu přesně spustit sekvenční snímání. Protože samotný přelet trval pouhých 68 setin sekundy, naprosto precizní načasování zde hrálo zcela zásadní roli.

Aparatura nastavená na fotografování přeletu ISS před Měsícem 26. ledna 2021 ze Záhradného. Díky úhlové velikosti stanice nebylo třeba většího a dražšího vybavení.

Aparatura nastavená na fotografování přeletu ISS před Měsícem 26. ledna 2021 ze Záhradného. Díky úhlové velikosti stanice nebylo třeba většího a dražšího vybavení.

Přelet ISS před Měsícem 26. ledna 2021 nad východním Slovenskem byl navíc v několika ohledech vzácný. Za prvé šlo o zimní přelet, tedy v době, kdy se Měsíc v tuzemsku dostává nejvýše nad o obzor a stanici během úkazu dělí od pozorovatele už prakticky nejmenší možná vzdálenost. Čím blíže k nadhlavníku k úkazu dojde, tím blíže se kosmická stanice nachází a tím je její silueta větší. Takové situace se nabízejí jen v obdobích kolem zimních úplňků od konce listopadu do konce ledna. Během tohoto přeletu byla kosmická stanice 492,6 km daleko a dosahovala úhlové velikosti 56,1“, což je jen o nějakých 11 procent méně, než může na naší obloze dosáhnout při nejmenší vzdálenosti. Za druhé – právě v souvislosti s blížícím se úplňkem (který nastane 28. ledna) – se silueta kosmické stanice krásně honosila solárními panely, které jsou natočeny ke Slunci. Pokud dojde k přeletu okolo úplňku, je jak osvětlená část Měsíce, tak i panely kosmické stanice natočeny přímo k pozorovateli a ne „bokem“. Takovéto vzácné podmínky nastávají na česko-slovenském území zhruba 3x-5x do roka s tím, že velice často je na kýženém pásu pozorovatelnosti nepříznivé počasí. Podobný úkaz se tedy za poslední roky pozorovat nepodařilo.

Úspěšné pozorování proběhlo ze Záhradného u Prešova, na poli u křižovatky ulice Záhradná a Cintorínská, nedaleko centrální linie úkazu. Přelet se odehrál přesně ve 20:30:19, kdy Měsíc dosahoval výšky 58,8°, tedy dvě třetiny výšky od horizontu k nadhlavníku. Díky velkému štěstí na počasí (vyjasnilo se dvě hodiny před úkazem a jasno zůstalo ještě asi půl hodiny po něm). Bylo možné zachytit jak samotnou stanici, tak samozřejmě i členitý povrch našeho kosmického souseda.

Bc. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě
Email: petr.horalek@slu.cz
Telefon: +420 732 826 853

Mgr. Debora Lančová
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: debora.lancova@physics.slu.cz
Telefon: +420 776 072 756