Rubrika: Výzkum doktorandů SU

Příslušníci pozemního personálu letecké setniny č. 45, Brixen, 1917. Foto: Technické muzeum v Brně.

Moravskoslezští orli

V doktorandském studijním programu historie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě se objevil netradiční název disertační práce „Příslušníci rakousko-uherského letectva, narození na území Moravy a Slezska“. S tímto tématem přichází Petr Tesař, který zároveň působí jako externista na sesterské Fakultě veřejných politik Slezské univerzity, kde vyučuje předmět „Probace a mediace“. Historie vojenského letectví, zejména v období 1. světové války,…
Více

O čem historie mlčí

O čem historie mlčí

Jedním z vědních oborů studia Slezské univerzity v Opavě je rovněž Ústav historických věd. A jednou z oblastí výzkumu je i činnost Státní bezpečnosti. Ta je i po více než třiceti letech od svého zrušení obestřena jen obtížně prostupným závojem tajemna. Za tento závoj se snaží nahlédnout ve své disertační práci student Historie na Ústavu historických věd Slezské…
Více

Záření unikající z akrečního disku v okolí supermasivní černé díry. Umělecká představa: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser

Student Fyzikálního ústavu v Opavě na stopě fotonů v discích okolo černých děr

Černé díry jsou zpravidla obklopeny rozsáhlými disky hmoty, které vědci odborně nazývají akrečními disky. Silná gravitace černé díry ovlivňuje jak fyzikální procesy probíhající v discích, tak emitované záření, což umožňuje astronomům studovat strukturu disků a také poznávat vlastnosti samotné černé díry. Zatímco z černých děr neunikne ani světlo, disky září extrémně jasně. Informace o tom, jak se…
Více

Snímek z cyklu Tvář. Foto: MgA. Adrian Wykrota.

Po stopách dokumentární fotografie v Polsku

Co to je dokumentární fotografie? Jakou roli a funkci nyní plní? Jaký je význam dokumentárního proudu na polském uměleckém trhu a ve světě médií? Tyto a další otázky motivovaly MgA. Adriana Wykrotu, studenta doktorandského studia Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě k analýze pozice polské dokumentární fotografie v období mezi lety 1960-2020, tedy od…
Více

Během kolizí černých děr dochází k překotnému uvolňování gravitačních vln. Studium těchto kolizí umožňuje, aby Antonina Zinhailo z Fyzikálního ústavu v Opavě ověřila nové teorie popisu gravitace. Zdroj: NANOGrav collaboration/Scitechdaily.com.

Kolize černých děr pomáhají studentce Fyzikálního ústavu v Opavě ověřit nové teorie gravitace

V rámci svého studia na Fyzikálním ústavu v Opavě se studentka navazujícího doktorandského studia fyziky, Antonina Zinhailo, zaměřila na studium černých děr, ale z hlediska fyziky trošku jinak. Zabývá se jimi totiž v tzv. alternativních teoriích gravitace. Co to přesně znamená, se dozvíte v článku. Antonina Zinhalio, která pochází z Ukrajiny, se rozhodla studovat fyziku a astrofyziku na Fyzikálním ústavu v Opavě…
Více

Umělecká představa černé díry v binárním systému J1655-40. Zdroj: NASA/CXC/A.Hobart.

Doktorandka z Fyzikálního ústavu v Opavě spolupracuje s vědci ve slavné laboratoři Los Alamos

Studentka Teoretické fyziky na Fyzikálním ústavu SU v Opavě, Zuzana Turoňová se ve své doktorandské práci zaměřila na výzkum specifických vlastností rentgenových binárních systémů, ve kterých jednou ze složek je černá díra. Tento zajímavý výzkum, jehož cílem je porozumění vzniku a vývoji těchto binárních systémů, v budoucnu přispěje k popisu chování látky v okolí černých děr a pomůže tak…
Více

Pochopení tzv. akrečních disků okolo černých děr by mohlo být klíčem k realizaci fúzních elektráren na Zemi. Zdroj: NASA.

Černé díry zkoumá superpočítačové centrum. Bude to klíč k fúzním elektrárnám?

Mezinárodní tým fyziků spolu s vědci z Fyzikálního ústavu v Opavě publikoval v červencovém čísle vědeckého časopisu Monthly Notices of Royal Astronomical Society článek, ve kterém se popisuje chování hmoty okolo černých děr zcela novým způsobem. Tyto nové modely, které vycházejí ze superpočítačových simulací a mnohem lépe popisují chování látky v takto extrémním prostředí, by mohly být prakticky aplikovány i…
Více