S Fyzikálním ústavem v Hoštiné ke hvězdám

Pozorování noční oblohy na Hoštiné. Foto: Petr Horálek/FÚ v Opavě.
Pozorování noční oblohy na Hoštiné. Foto: Petr Horálek/FÚ v Opavě.

Pozorování noční oblohy na Hoštiné. Foto: Petr Horálek/FÚ v Opavě.

V letních měsících konají pracovníci Fyzikálního ústavu rovněž nejrůznější osvětové aktivity. Jednu z nich uspořádal náš pracovník Petr Horálek, který se se svým povídáním o snímcích dne NASA a o focení noční oblohy vydal do Púchova na tradiční AstroParty v Hoštiné, kterou pořádá již mnoho let Púchovský Eko-Astro Klub. Akce proběhla na počátku července na pozorovacích loukách a Horálkova přednáška se nesla v duchu romantiky pod hvězdami.

Fyzikální ústav se věnuje kromě výzkumných aktivit také popularizačním, a tak v době současných rozvolnění probíhají také přednášky pro veřejnost na přání. Přednášky nejsou omezeny jen opavským regionem, na své si mohou přijít tábory a knihovny po celém Česku i Slovensku. Přednáška v Hoštiné, která proběhla 3. července na louce pod hvězdami, byla velmi nezvyklým mixem osvěty, romantiky a také fotografického kurzu.

Přednáška Petra Horálka na Hoštiné 3. července 2021. Foto: M. Rečičár/PEAK.

Přednáška Petra Horálka na Hoštiné 3. července 2021. Foto: M. Rečičár/PEAK.

Petr Horálek přednášel o snímcích dne NASA a o tom, jak se takové obrázky získávají a jaké zajímavé příběhy za nimi stojí. Mezi příběhy o snímcích dne NASA zazněly i ty týkající se nedávných dvou snímků právě Fyzikálního ústavu, které byly publikovány NASA 1. ledna a 3. března. Řeč přišla i na černé díry, v jejichž výzkumu je náš ústav vysoce citovaný, a detekci kosmických částic na chytré mobilní telefony. Po přednášce probíhalo volné posezení u ohně s lektorem a také pozorování noční oblohy uspořádané členy zmíněného Púchovského Eko-Astro Klubu. Hvězdného večera se zúčastnilo na 60 posluchačů ze Slovenska i Česka, mnohdy rodiny s dětmi.

Pokud byste měli zájem o nějaké povídání pod hvězdami nebo samostatnou přednášku, můžete nás kontaktovat (kontakty níže). Nabízíme povídání cestopisně-astronomická, astronomická, ryze cestopisná nebo astrofotografická. Nejčastěji „do terénu“ vyráží právě Petr Horálek, ale můžete využít možnosti vyžádat i jiného pracovníka Fyzikálního ústavu. Poslechněte si také přednášku Petra Horálka o Sedmi perlách astronomie.

A to není všechno. Vyjma přednášek pro veřejnost také v létě proběhnou hned dvě letní školy v rámci programu Multimediálních technik. Koncipovány budou jako série praktických workshopů s interními i externími pedagogy a lektory. Účast studentů je dobrovolná. Předpokládaná účast je cca 20 studentů na Letní školu. Kurzy proběhnou v termínech 3.–6. srpna 2021 a 2.–5. září 2021 v budově faktulty na Hauerově ulici. Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Martina Petráska (týká se to jen studentů SLU).

Kontakty a další informace:

Bc. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě
Email: petr.horalek@slu.cz
Telefon: +420 732 826 853

Mgr. Martin Petrásek
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: martin.petrasek@physics.slu.cz
Telefon: +420 553 684 303, 420 553 684 279

Mgr. Debora Lančová
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: debora.lancova@physics.slu.cz
Telefon: +420 776 072 756

Bc. Klára Jančíková
Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: klara.jancikova@slu.cz
Telefon: +420 553 684 268

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu SU v Opavě
Email: zdenek.stuchlik@physics.slu.cz