Na SUper Stage Slezské univerzity v rámci festivalu Colours of Ostrava vystoupili i zástupci Fyzikálního ústavu

Colours of Ostrava

Celkem 26 osobností z řad studentů, absolventů, zaměstnanců Slezské univerzity a několika vzácných hostů si přišlo na SUper Stage Slezské univerzity poslechnout na 1300 návštěvníků jednoho z největších a nejbarevnějších festivalů v ČR Colours of Ostrava. Slezská univerzita přitom provozovala svůj vlastní prostor jako novou oficiální scénu doprovodného festivalového Mezinárodního diskusního fóra Meltingpot poprvé. Příjemnou atmosféru a zájem o vystoupení si pochvalovali jak návštěvníci, tak sami vystupující. Univerzitní prostor návštěvníkům kromě vystoupení nabízel kromě odpočinku v chill-out zóně také informační materiály, které si návštěvníci v případě zájmu mohli odnést s sebou.

A bylo se na co přijít podívat! Skladba programu silně reflektovala silné stránky naší univerzity. Téma výzkumu vesmíru nabídli ve svých přednáškách zejména zástupci Fyzikálního ústavu v Opavě, konkrétně vystoupili RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Exoplanety), prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Černá, nebo červí díra?) a Mgr. Petr Horálek (Sedm perel astronomie). O tom, že humor táhne, věděl hodně i další vystupující z Fyzikálního ústavu v Opavě, kombinující popularizaci vědy s osobitým humorem Bc. Jiří Dobrý, který si pro fanoušky svého YouTube kanálu Dobré vědět – a nejen pro ně – připravil důkazy své teorie, že Bez vědy jsi kaput. Institut tvůrčí fotografie FPF SU svými vystoupeními vážně i s humorem představili MgA. Mgr. Ondřej Durczak (Ostrava v důchodu), doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (Proč je nutné pít?), prof. Mgr. Jindřich Štreit (30 let poté) a Mgr. Dita Pepe (Hranice lásky). Každé vystoupení přitom zaujalo zcela odlišné publikum; zajímavé bylo např. pozorovat, jak Dita Pepe svou tvorbou silně oslovuje především ženy všech věkových kategorií.

Filozoficko-přírodovědeckou fakultu velmi zdařile reprezentovaly dámy Mgr. Hana Komárková, Ph.D. a Mgr. Anna Novotná, Ph.D., z nichž ta první si publikum získala hned v úvodu svého vystoupením recitací historických veršů (Ožralovo desatero), druhá za soustředěné pozornosti poradila, jak se vypořádávat s tzv. alternativními fakty (Nenechte se tahat za nos). Rovněž témata z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si přitáhla své publikum. Oč více zájemců si nenechalo ujít začátek diskuse Ing. Dalibora Šimka, Ph.D., který si připravil odpovědi na otázku: „Dá se (na)učit podnikání? A pokud ano, tak jak?“, o to více se v průběhu vymezeného času zastavovali náhodní kolemjdoucí přilákáni smíchem a dobrou náladou publika na vystoupení živelného Ing. Tomáše Heryána, Ph.D., který se svými posluchači řešil (nejen) Kvíz finanční gramotnosti.

Ovace smíchu provázely i vystoupení PoPlaChu, což je značka stand-up comedy show založená ještě během studií na SU dvěma nyní již absolventy studijního oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo BcA. Jakuba Plaskury a BcA. Adama Poštolky. A vůbec nevadilo, že na druhém z workshopů indisponovaného prvního z jmenovaných zastoupila další členka souboru, studentka téhož oboru, Lenka Kendeová, o které pravděpodobně ještě hodně uslyšíme. Salvy smíchu provázely i vystoupení dvou spěšných autorů žánru fantasy, kdy si František Kotleta (pod občanským jménem Leoš Kyša absolvent Fakulty veřejných politik SU) přivedl svou žánrovou kolegyni Kristýnu Sněgoňovou, s níž společně tvoří novou ságu z temného vesmíru Legie. Vtip je totiž této dvojici více než vlastní, což se projevilo i v sólovém vystoupení Leoše Kyši, kdy tentokrát z pozice místopředsedy Českého klubu skeptiků Sisyfos objasňoval tzv. Magické myšlení.

Vtip a smích jsou určitě pro člověka nezbytné, nehodí se však vždy a všude. A že festival Colours of Ostrava navštěvují i zájemci o vážnější témata, dokázali jak poměrně početní zájemci o společnou přednášku Mgr. Moniky Horsákové a Mgr. Jakuba Chrobáka, PhD., na kterou si přivedli i studenta Jakuba Strouhala a ve které dokazovali, že Poezie není sprosté slovo, tak zájemci o ekonomická témata, reprezentovaná samotným rektorem SU, ekonomem doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D. K jejich prezentaci si vybral osobnosti známé a erudované. Zamýšlený projekt výstavby velkokapacitních biomů (biosfér), který by zásadním způsobem ovlivnil novou tvář Karvinska, rozebral s děkankou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Alenou Salašovou, náměstkem statutárního města Karviná Ing. Lukášem Raszykem a ředitelem ZOO Ostrava Mgr. Jiřím Novákem. Čtyřdenní univerzitní program na festivalu Colours of Ostrava 2022 pak ukončil v sobotní podvečer společným zamyšlením nad nejaktuálnějšími ekonomickými otázkami současnosti s Ing. Helenou Horskou, hlavní ekonomkou Raiffeisenbank a členkou Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Kontakty a další informace:

Karin Martínková
Oddělení komunikace Slezské univerzity v Opavě
Email: karin.martinkova@slu.cz
Telefon: +420 606 760 844