Řešením 15. Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice je 42!

Čeští studenti po vyhlášení výsledků 15. IOAA. Zleva: Šimon Bláha, Jiří Kohl, Tomáš Patsch, Daniel Čtvrtečka a David Bálek. O český tým se starala místní průvodkyně Lizi Jobava (dole uprostřed). Foto: FÚ v Opavě.
Čeští studenti po vyhlášení výsledků 15. IOAA. Zleva: Šimon Bláha, Jiří Kohl, Tomáš Patsch, Daniel Čtvrtečka a David Bálek. O český tým se starala místní průvodkyně Lizi Jobava (dole uprostřed). Foto: FÚ v Opavě.

Čeští studenti po vyhlášení výsledků 15. IOAA. Zleva: Šimon Bláha, Jiří Kohl, Tomáš Patsch, Daniel Čtvrtečka a David Bálek. O český tým se starala místní průvodkyně Lizi Jobava (dole uprostřed). Foto: FÚ v Opavě.

Tak by se s nadsázkou a odkazem na kultovní knihu Stopařův průvodce po Galaxii dala charakterizovat letošní olympiáda v Gruzii. Konala se totiž poblíž průsečíku 42. rovnoběžky a 42. poledníku v městě Kutaisi a jeho okolí. Naši mladí astronomové získali celkem tři stříbrné medaile, jednu bronzovou medaili a jedno čestné uznání. Stříbro vybojovali David Bálek, Tomáš Patsch a Jiří Kohl, bronzovou medaili získal Šimon Bláha a čestné uznání si odvezl Daniel Čtvrtečka.

Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice (IOAA) je vrcholovou světovou soutěží, která představuje náročnější nadstavbu IAO pro starší středoškolské studenty (do roku maturity, nejvýše do 20 let). Byla založena v roce 2007 v Thajsku a Česká republika se jí pravidelně účastní od roku 2010.

Celá letošní mezinárodní olympiáda měla původně probíhat v Kyjevě a měli ji organizačně zajistit ukrajinští pořadatelé. Ale protože v únoru tohoto roku došlo k vojenskému napadení Ukrajiny Ruskem a začala válka, tak se organizace ujaly instituce z Gruzie v těsné spolupráci s ukrajinskými kolegy. Vlastní soutěž pak proběhla v termínu od 14. do 22. srpna 2022 v Kutaisi a okolí. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 47 zemí.

Studenti byli ubytováni v nových vysokoškolských kolejích Kutaiské mezinárodní univerzity (dále jen KIU). Tam také řešili úlohy teoretického kola a datové analýzy. Poblíž kolejí se měla konat i noční pozorovací část soutěže, která však musela být nahrazena z důvodu oblačného počasí denním pozorováním. Po dobu soutěže byli studenti již tradičně v elektronické a komunikační izolaci a jejich volný čas vyplnily kromě sportu také dva delší výlety k moři a do krasových jeskyní.

Vedoucí národních týmů byli ubytováni asi 7 kilometrů od Kutaisi v lázeňském komplexu Tskaltubo. Zde připravovali finální verze zadání, které pak podle potřeby překládali do rodných jazyků studentů. V prostředí místního divadla se rovněž odehrály tzv. moderace, kdy vedoucí výprav měli možnost rozporovat hodnocení řešení úloh porotou a získat tak pro své studenty body navíc.

Českou republiku letos reprezentovalo 5 nejlepších studentů z národního kola Astronomické olympiády. Vedení týmu tvořili Dr.-Ing. Jan Kožuško (předseda Ústřední komise Astronomické olympiády, Česká astronomická společnost), RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Filozoficko–přírodovědecká fakulta a Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě) a Jakub Vošmera, MMath, Ph.D. (Institut für Theoretische Physik, ETH Zürich).

Výsledky

Stříbrnou medaili vybojovali David Bálek (Gymnázium Příbram), Jiří Kohl (Biskupské gymnázium Brno) a Tomáš Patsch (Slovanské gymnázium Olomouc). Bronz získal Šimon Bláha (Slovanské gymnázium Olomouc) a čestné uznání Daniel Čtvrtečka (Gymnázium Christiana Dopplera, Praha).

Pořadatelé

Hlavními místními pořadateli soutěže bylo Ministerstvo školství Gruzie, KIU a Gruzínská národní astrofyzikální observatoř (GENAO). Přispěly i soukromé nadace a nezanedbatelná byla pomoc desítek dobrovolníků z řad studentů vysokých i středních škol.

Není bez zajímavosti, že

  • V průběhu soutěže proběhly řádné volby nového vedení IOAA. Prezidentem byl na příštích 5 let zvolen Prof. Aniket Sule z Indie.
  • Rektor KIU, Alexander Tevzadze, je mezinárodně uznávaným vědcem v oboru astrofyziky. Osobně se účastnil některých akcí v rámci olympiády a zapojil do organizace soutěže studenty KIU.
  • V Gruzii jsou obvyklé velmi dlouhé proslovy před přípitkem. Ne jinak tomu bylo při slavnostním vyhlášení výsledků, kdy na jevišti divadla v Kutaisi připíjeli významní hosté na úspěšný průběh soutěže vínem přímo z velkých rohů.
  • Gruzínské písmo tvoří celkem 40 znaků, ale 7 z nich se již prakticky nepoužívá. Nerozlišují se malá a velká písmena, první písmeno ve větě se píše větší než ta další.

Poděkování

Účast českého týmu organizovala Česká astronomická společnost, cestu finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Slezská univerzita v Opavě. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost za podpory mnoha subjektů. Více o Astronomické olympiádě naleznete na http://olympiada.astro.cz . Ve školním roce 2021/22 proběhl její 19. ročník.

Kontakty a další informace

Dr.-Ing. Jan Kožuško
Předseda Ústřední komise Astronomické olympiády
Email: kozusko@astro.cz
Tel.: +420 776 200 522

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: tomas.graf@physics.slu.cz
Tel.: + 420 734 268 124

Ing. Bc. Simona Marešová
MŠMT, Vedoucí Oddělení rozvoje dětí a mládeže
Email: simona.maresova@msmt.cz
Tel.: +420 234 812 733

Zdroje a doporučené odkazy: