Finále královské kategorie Astronomické olympiády v Opavě

Soutěžící natěšení na teoretické kolo. Foto: FÚ v Opavě.
Soutěžící natěšení na teoretické kolo. Foto: FÚ v Opavě.

Soutěžící natěšení na teoretické kolo. Foto: FÚ v Opavě.

21. ročník Astronomické olympiády v kategorii AB již zná své vítěze. Ve dnech 20. až 22. března 2023 proběhlo na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě ústřední kolo Astronomické olympiády v kategorii AB. Vítězem se stal Martin Kudrna z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Prvních pět nejlepších bude v srpnu letošního roku reprezentovat Českou republiku na 17. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice v brazilském Rio de Janeiru.

Již tradičně se do slezské metropole sjeli ti nejlepší mladí astronomové z celé republiky, aby porovnali své síly při řešení astronomických úloh. Přestože se jednalo o nejstarší kategorii určenou primárně pro poslední dva ročníky středních škol, objevilo se letos i mnoho mladších řešitelů, kteří se do finále této kategorie dokázali probojovat. Více než dvacítka účastníků se zapotila nad teoretickými úlohami, datovou analýzou a samozřejmě pozorovacím kolem.

Posledním zmíněným byla celá soutěž ve středu večer zahájena. Novinkou letošního ročníku bylo využití nové terasy observatoře WHOO! (White Hole Observatory Opava http://whoo.slu.cz) pro plnění úloh tohoto kola.  Ve čtvrtek soutěž pokračovala čtyřhodinovým teoretickým kolem. Při něm se účastníci museli poprat s širokou varietou témat, od sférické astronomie až po kosmologii. Dále následoval obrazový test a část v planetáriu, která tentokrát otestovala i znalosti jižní oblohy. Na pátek zbyla klasicky datová analýza, v níž si soutěžící vyzkoušeli zpracování reálných astronomických dat.

I s takovou úlohou se mohli letos soutěžící na finále potkat. Foto: FÚ v Opavě.

I s takovou úlohou se mohli letos soutěžící na finále potkat. Foto: FÚ v Opavě.

Aby si řešitelé odpočinuli od nabitého soutěžního programu, bylo pro ně připraveno také množství doprovodných aktivit. V rámci nich je čekala projekce několika sférických pořadů v Unisféře (http://unisfera.slu.cz/)  a společná večeře v místnostech Uni Space určených k popularizaci vědy na rektorátu Slezské univerzity. Také si prohlédli krásy Opavy a byli seznámeni s možnostmi studia na místní univerzitě.

Vítězové finále

V pátek odpoledne proběhlo za přítomnosti ředitele Fyzikálního ústavu prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. slavnostní vyhlášení výsledků. Všichni finalisté obdrželi diplomy a tašky s drobnými dárky, nejúspěšnější pak také věcné ceny. Na prvních třech příčkách se umístili:

  1. Martin Kudrna, Gymnázium Jana Keplera v Praze
  2. Matouš Mišta, Gymnázium Olomouc-Hejčín
  3. Štěpán Plass, Gymnázium Jihlava
Počasím ztížené pozorovací podmínky vyžadovaly dokonalou orientaci na obloze. Foto: FÚ v Opavě.

Počasím ztížené pozorovací podmínky vyžadovaly dokonalou orientaci na obloze. Foto: FÚ v Opavě.

Jednou z motivací pro soutěžící bylo, že letos proběhl přímo na finále  kategorie AB výběr členů týmu  na Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice (IOAA). Pět nejlepších finalistů tak bude v srpnu letošního roku reprezentovat Českou republiku na 17. IOAA v Brazílii. Kromě výše zmíněné trojice proto byli do reprezentace zařazeni rovněž Radovan Lev z Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí i Anita Vaceková z Gymnázia v Židlochovicích, kteří skončili v republikovém finále na čtvrtém a pátém místě.

Český tým se IOAA účastní pravidelně od roku 2010 a dosud přivezl 51 medailí, z toho 8 zlatých.

O Astronomické olympiádě

Astronomickou olympiádu vyhlašuje Česká astronomická společnost a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2023/24 probíhá její 21. ročník. V květnu budou následovat ústřední kola zbývajících tří kategorií – CD, EF a GH. Kategorie CD bude mít své ústřední kolo opět na Slezské univerzitě v Opavě, ústřední kola zbylých dvou kategorií proběhnou v Praze.

Více informací o Astronomické olympiádě a její historii, výsledkovou listinu, zadání a vzorová řešení úloh finále naleznete na olympiada.astro.cz.

Poděkování

Ústřední kolo kategorie AB by se neobešlo bez pečlivého organizačního zajištění týmem Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě pod vedením  RNDr. Tomáše Gráfa, Ph.D. Přípravu a hladký průběh finále dále organizačně zabezpečili Bc. Lucie Dospivová, paní Lenka Polášková, Mgr. Veronika Kurečková, Aneta Grueberová a  RNDr. Jan Hladík, Ph.D.

Úlohy finále připravili Jakub Vošmera, MMath., Ph.D., Radka Křížová, Radomír Mielec, Marco Souza de Joode, David Kománek, Mgr. Pavel Kůs, Jindřich Jelínek, MSc. a David Bálek. Zadání recenzovali  RNDr. David Břeň, PhD. a doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. Porotci finále byli Jakub Vošmera, MMath., Ph.D., Jindřich Jelínek, MSc., Radka Křížová, Radomír Mielec, Marco Souza de Joode, Aneta Grueberová a  RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Partneři finále

Hlavním partnerem finále je Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakty a další informace

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Proděkan pro strategie a rozvoj, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě
Email: tomas.graf@fpf.slu.cz
Tel.: 734 268 124

Jakub Vošmera, MMath., Ph.D.
člen Ústřední komise Astronomické olympiády, Institut de Physique Théorique, CEA Paris-Saclay
Email: vosmera@astro.cz
Tel.: 731 509 424