Video a výstava: Co skrývají snímky dne NASA?

Galaxie a jižní pól. Foto: Josef Kujal, Petr Horálek/FÚ v Opavě.

V úterý 25. ledna 2022 se odehrála v rámci cyklu „Besedy z gauče“ Gymnázia Jeseník online přednáška Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě o snímcích dne v NASA (... aneb Co skrývají oceněné snímky?). Petr Horálek popisuje (více jak) dvacet úspěšných snímků, které zobrazují nejrůznější astronomické jevy a noční pohledy zachycené po celém světě. Mezi publikovanými snímky je i několik, které vznikly v Česku a na Slovensku. Co na jednotlivých fotografiích můžete uvidět a čím zaujaly editory výběru snímku NASA, profesory Roberta Nemiroffa a Jerryho Bonnella? Poslechněte si ve videozáznamu z přednášky. Úspěšné snímky si také můžete prohlédnout v budově Fyzikálního ústavu v Opavě na výstavě ve foyer Unisféry (Bezručovo náměstí 13), a to až do konce dubna 2022.

Záznam z přednášky (Více jak) dvacetkrát v NASA

Výstava ve foyer Unisféry

Srdečně všechny zveme na výstavu snímků „Třicetkrát v NASA“. Výstava na 30 panelech s populárně-naučně psanými popiskami zozbrazuje 30 snímků Petra Horálka, které vybrala NASA jako Snímek dne, a to včetně pěti z těch, které vznikly pod Fyzikálním ústavem v Opavě. Výstava je dostupná od 10. listopadu 2021 a plánuje se prodloužit s ohledem na pandemickou situaci až do konce dubna 2022. Najdete ji v předsálí Unisféry ve 4. patře na Fyzikálním ústavu. Výstava je zdarma a je vhodná pro všechny věkové kategorie.

 

Astronomický snímek dne NASA (Astronomy Picture Of the Day, zkráceně APOD) je prestižní ocenění nejzajímavější astronomické fotografie dne, kterou pro každý den pečlivě vybírají a následně doplňují osvětným popisem editoři prof. Jerry Bonnell (z Michiganské Technologické Univerzity) a prof. Robert Nemiroff (z Univerzity v Marylandu), spolupracovníci NASA. Mottem APODu je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy byl výběr zahájen, se stal jedním z nejuznávanějších svého typu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do 23 světových jazyků včetně češtiny (o kterou se stará od roku 1999 Josef Chlachula z České astronomické společnosti) a na sociálních sítích je APOD sledován stamilióny návštěvníků denně.

Záznam přednášky z cyklu „Besedy z gauče“ Gymnázia Jeseník a výstava „Třicetkrát v NASA“ vznikly v rámci projektu: Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě; CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696. Projekt běží ve spolupráci s Fyzikálním ústavem v Opavě za podpory MŠMT a EU.

Kontakty a další informace:

Bc. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě
Email: petr.horalek@slu.cz
Telefon: +420 732 826 853

Mgr. Debora Lančová
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: debora.lancova@physics.slu.cz
Telefon: +420 776 072 756

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Garant evropského projektu HR Award
Email: gabriel.torok@physics.cz
Telefon: +420 737 928 755

Bc. Klára Jančíková
Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: klara.jancikova@slu.cz
Telefon: +420 553 684 267

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu SU v Opavě
Email: zdenek.stuchlik@physics.slu.cz