Fyzikální ústav v Opavě a Astronomický ústav AV ČR v Praze zvou na výstavu v ostravském Světě techniky

Výstava "Relativita času" - plakát

Výstava „Relativita času“ – plakát

Co má společného Astronomický ústav AV ČR, profesor fyziky a umělecký fotograf Zdeněk Stuchlík, astrofotograf Petr Horálek a vesmírné rentgenové dalekohledy? Vnímání času! Fyzikální ústav v Opavě a Astronomický ústav AV ČR vás zvou na společnou výstavu fotografií s názvem „Relativita času“, kde se také dozvíte, na jakých vesmírných misích se obě instituce podílejí a co díky nim budeme moci zjistit o extrémním prostředí v okolí černých děr a neutronových hvězd.

Výstava bude zahájena 12. dubna 2022 od 17 hodin přednáškou Pozorování černých děr prostřednictvím rentgenové astronomie Dr. Jiřího Svobody z Astronomického ústavu AV ČR. Přednášku pronese v Divadle vědy ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Vstupné na přednášku je zdarma, pro účast je však nutné se dopředu registrovat na stránce is.slu.cz/obchod/baleni/11261.

Samotná výstava potrvá do 3. května 2022 a bude zdarma dostupná ve foyer Světa techniky. Kromě fotografií profesora Zdeňka Stuchlíka a astrofotografa Petra Horálka budou vystaveny panely informující návštěvníky o výzkumu prováděném na Fyzikálním ústavu v Opavě a Astronomickém ústavu Akademie věd. Konkrétně o černých dírách, neutronových hvězdách a o jejich pozorování. Nebudou chybět také panely věnované vesmírným misím, na jejichž přípravě se instituce podílejí.

Při příležitosti zahájení výstavy bude vedením Slezské univerzity a Astronomického ústavu představeno nové společné pracoviště pro pokročilý výzkum, modelování a technologie – Iniciativa pro výzkum vesmíru. Toto pracoviště vzniká jako vyvrcholení společných projektů a dlouhodobé spolupráce obou institucí; bude zaměřeno nejen na vědeckou činnost a podporu studentů, ale také na popularizaci vědy a vesmírného výzkumu. Pracoviště se mimo jiné zapojí do konsorcia s firmami Frentech Aerospace, L. K. Engineering a Elya Solutions, v jehož rámci společně realizují český hardwarový příspěvek pro rentgenovou družici eXTP. Tato spolupráce je podpořena z programu ESA – PRODEX. Rovněž v současnosti řeší prestižní vědecký projekt „Akreující černé díry v nové éře polarizačních rentgenových misí“. Financování tohoto výzkumu zajišťuje Grantová agentura České republiky v rámci jejího vlajkového programu podpory excelentních vědeckých týmů EXPRO.

Kontakty a další informace:

Ing. Jana Malkrabová
Referát pro přípravu a řízení projektů
Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: jana.malkrabova@physics.slu.cz
Telefon: +420 553 684 270

Karin Martínková
Tisková mluvčí Slezské univerzity v Opavě
Email: karin.martinkova@slu.cz
Telefon: +420 553 684 651

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel: +420 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz

Mgr. Debora Lančová
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: debora.lancova@physics.slu.cz
Telefon: +420 776 072 756

Bc. Klára Jančíková
Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: klara.jancikova@slu.cz
Telefon: +420 553 684 267

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu SU v Opavě
Email: zdenek.stuchlik@physics.slu.cz

Ke stažení:

[1] Tisková zpráva v DOC
[2] Tisková zpráva v PDF