Fotogalerie: Navštivte hned dvě výstavy Fyzikálního ústavu v Opavě

Z vernisáže výstavy "Relativita času". Foto: Simona Beerová.

V úterý 12. dubna 2022, na Mezinárodní den kosmonautiky, měly v Česku nezávisle na sobě vernisáž hned dvě výstavy Fyzikálního ústavu v Opavě. První z nich, s názvem „Relativita času“, vznikla ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR a nachází se ve foyer Světa techniky v ostravských Dolních Vítkovicích. Ta druhá, „Třicetkrát v NASA“ byla slavnostně zahájena v Turistickém informačním centru v Pardubicích pod záštitou Europe Direct Pardubice a Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Obě dvě ukazují krásu vesmíru prostřednictvím astrofotografií, ta „ostravská“ má navíc velký zásah do umění i do vědy, kterou se opavský i pražský institut zabývají. Obě dvě jsou přístupné veřejnosti, a to v následujících týdnech. V článku přinášíme fotogalerie z obou výstav právě v den jejich vernisáží.

Výstava „Relativita času“ byla zahájena přednáškou Pozorování černých děr prostřednictvím rentgenové astronomie. Při příležitosti zahájení výstavy bylo vedením Slezské univerzity a Astronomického ústavu představeno nové společné pracoviště pro pokročilé přístupy, modelování a technologie – Iniciativa pro výzkum vesmíru. Toto pracoviště vzniká jako vyvrcholení společných projektů a dlouhodobé spolupráce obou institucí, bude zaměřeno nejen na vědeckou činnost a podporu studentů, ale také na popularizaci vědy a vesmírného výzkumu. Pracoviště se mimo jiné zapojuje do konsorcia s firmami Frentech Aerospace, L. K. Engineering a Elya Solutions, v jehož rámci společně realizují český hardwarový příspěvek pro rentgenovou družici eXTP, tato spolupráce je podpořena z programu ESA – PRODEX. Rovněž v současnosti řeší prestižní projekt „Akreující černé díry v nové éře polarizačních rentgenových misí“. Financování toho výzkumu zajišťuje Grantová agentura České republiky v rámci jejího vlajkového programu podpory excelentních vědeckých týmů EXPRO. Kromě fotografií profesora Zdeňka Stuchlíka a Petra Horálka jsou vystaveny panely informující návštěvníky o výzkumu prováděném na Fyzikálním ústavu v Opavě a Astronomickém ústavu AV, o černých dírách, neutronových hvězdách a jejich pozorování a také o vesmírných misích. Výstava potvrá do 3. května 2022 a je zdarma dostupná ve foyer Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Další informace na stránce www.dolnivitkovice.com.

 

Výstava „Třicetkrát v NASA“ představuje krásy noční oblohy v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím fotografií Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě, který právě těmito snímky uspěl ve výběru uznávaného Astronomického snímku dne NASA. Do tohoto výběru se dostalo jen několik Čechů. Uspět však vícekrát, to se podaří jen hrstce fotografů celého světa. Snímky zobrazují nejrůznější astronomické jevy a noční pohledy zachycené po celém světě. Mezi publikovanými snímky je i několik, které vznikly v Česku. Co na jednotlivých fotografiích můžete uvidět? To se dozvíte na poutavých popiscích u každého snímku. Výstava potrvá do 30. dubna a je zdarma dostupná v Turistickém informačním centru v Pardubicích, v ústředí Europe Direct Pardubice. Další informace na stránce www.europedirect.cz.

 

Sám Petr Horálek, jeden z autorů fotografií na obou výstavách, se ani jedné z vernisáží nemohl zůčastnit, neboť byl zrovna na fotografické expedici v Chile. Právě tam vznikly některé z obrazů vystavené na obou výstavách. Ralizace výstav jsou spolufinancovany z projektu pro Rozvoj VaV na SU, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.

Související:

[1] Fyzikální ústav v Opavě a Astronomický ústav AV ČR v Praze zvou na výstavu…
[2] Video a výstava: Co skrývají snímky dne NASA?

Kontakty a další informace:

Ing. Jana Malkrabová
Referát pro přípravu a řízení projektů
Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: jana.malkrabova@physics.slu.cz
Telefon: +420 553 684 270

Karin Martínková
Tisková mluvčí Slezské univerzity v Opavě
Email: karin.martinkova@slu.cz
Telefon: +420 553 684 651

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel: +420 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz

Mgr. Debora Lančová
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: debora.lancova@physics.slu.cz
Telefon: +420 776 072 756

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Garant evropského projektu HR Award
Email: gabriel.torok@physics.cz
Telefon: +420 737 928 755

Bc. Klára Jančíková
Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: klara.jancikova@slu.cz
Telefon: +420 553 684 267

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu SU v Opavě,
autor fotografií na výstavě „Relativita času“

Email: zdenek.stuchlik@physics.slu.cz

Bc. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě,
autor fotografií na výstavách „Relativita času“ a „Třicetkrát v NASA“
Email: petr.horalek@slu.cz
Telefon: +420 732 826 853