Za zatměním Měsíce na observatoř Kitt Peak

Úplné zatmění Měsíce od začátku do konce. Autor: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Fyzikální ústav v Opavě).
Úplné zatmění Měsíce s dvojitými potížemi. Zdroj: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava).

Úplné zatmění Měsíce s dvojitými potížemi. Zdroj: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava).

Mezi 5. a 9. listopadem 2022 byl Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě na ústředí NSF’s NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) za účelem spolupráce na unikátních virtuálních prohlídkách jedněch z největších a vědecky nejproduktivnějších observatoří světa. V průběhu této stáže také na jednu z observatoří, Národní observatoř Kitt Peak, zavítal, a to za přísných post-požárních podmínek. Účelem návštěvy observatoře bylo mj. pozorování úplného zatmění Měsíce 8. listopadu, které se nad arizonskou observatoří odehrálo v časných ranních hodinách. Jeden z pořízených snímků zatmění byl dnes ráno 10. listopadu publikován také jako prestižní Astronomický snímek dne NASA.

Cílem expedice NSF’s NOIRLab, které se Petr Horálek v listopadu účastnil, bylo pořízení dodatečných snímků pro rozšíření již dostupné unikátní virtuální prohlídky observatoří NOIRLab/AURA, konkrétně observatoře Kitt Peak v Arizoně, Gemini North na Havaji, Cerro Pachón (Gemini South) a Cerro Tololo v Chile. Virtuální prohlídky jsou ve vysoké kvalitě online a volně ke stažení. Expedice byla spolufinancovaná z projektu pro Rozvoj VaV na SU, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.

V časných ranních hodinách východoamerického času 8. listopadu 2022 také nastalo úplné zatmění Měsíce. Šlo o poslední úplné měsíční zatmění celosvětově až do března roku 2025. Úkaz sliboval několik jedinečností, pro které mělo velký smysl jej zaznamenat. Šlo o zatmění, při kterém Měsíc procházel severní částí zemského stínu, díky čemuž se na měsíční povrch během zatmění promítají nejen barvy červánků (dávající Měsíci nezvyklý naoranžovělý až cihlově červený nádech), ale také světlo procházející hustší ozonovou vrstvou vysoko ve stratosféře, díky čemuž úplněk na okraji na začátku a na konci zatmění chytne nezvyklý namodralý nádech. Druhým unikem byl fakt, že vysoko v atmosféře je stále ještě velké množství popela po erupci sopky Tonga v lednu letošního roku, díky čemuž zatmění bylo tmavší než obvykle (podobně jako letošní květnové zatmění, za kterým se vydaly hned dvě expedice Fyzikálního ustavu v Opavě). Posledním zajímavým faktem bylo to, že Měsíc se nacházel na nebi blízko planety Uran, kterou při pohledu z některých míst na Zemi (v Asii) dokonce v průběhu zatmění zakryl. To ovšem z observatoře Kitt Peak, kde Petr Horálek pozoroval za stavu přísných post-požárních opatření (kvůli velkým požárům v červnu letošního roku), pozorovatelné nebylo.

Video: Měsíc ve stínu Země 8. listopadu 2022 (autor: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě)

Pozorování zatmění bylo úspěšné a přineslo několik zajímavých publikací. Předně široká škála pořízených snímků byla publikována jako součást tzv. Obrázku týdne NOIRLab. Hlavní snímek ukazuje členitou Mléčnou dráhu a v ní mnoho hvězdnotvorných (narůžovělých) oblastí zejména v okolí souhvězdí Orionu, „vznášející se“ nad kopulí 4metrového teleskopu Nicolase U. Mayalla, vedle které leží právě zatmělý Měsíc. Nad obzorem se také rozkládají jasné struktury přirozeného záření zemské atmosféry, tzv. airglow. Hlavní snímek byl přitom vyňat jako výřez celooblohové mozaiky, která poslouží jako jeden ze záběrů s ultra vysokým rozlišením do virtuální prohlídky NOIRLab a také jako volně stažitelný snímek do planetárií (s rozlišením 20k). Další snímky pak ukazují zatmění samotné – jako součást snímku porovnávající barvy a velikosti letošních dvou úplných zatmění Měsíce (obě dvě pozorovatelná zejména z USA) a také jako součást unikátní sbírky všech 4 letošních zatmění, která se odehrála různě po světě – viz níže. Na tomto snímku se také podílel Josef Kujal z Astronomické společnosti v Hradci Králové.

Seznam záběrů v sérii Snímku týdne NOIRLab (z 9. listopadu 2022):

 

Úplné zatmění Měsíce od začátku do konce. Autor: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Fyzikální ústav v Opavě).

Úplné zatmění Měsíce od začátku do konce. Autor: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Fyzikální ústav v Opavě).

Jeden ze snímků byl také publikován jako prestižní Astronomický snímek dne NASA dnes 10. listopadu 2022. Jde o jubilejní 10. Astronomický snímek dne NASA Fyzikálního ústavu v Opavě. Snímek s jednoduchým názvem „Úplné zatmění Měsíce“ ukazuje tři fáze tohoto měsíčního zatmění, tedy začátek, střed a konec, a to, jak se postupně měnily barvy Měsíce v zemském stínu. Oficiální popis od editorů snímku dne NASA zní: „Na tomto časosběrném kompozitním snímku úplného zatmění Měsíce je zachycen začátek, střed a konec cesty barevným umbrálním stínem planety Země. Pořízeno 8. listopadu z Kitt Peak National Observatory. Celková fáze tohoto zatmění, která trvá 1 hodinu a 25 minut, začíná vpravo a končí vlevo. Zrudlé sluneční světlo, rozptýlené do centrálního stínu prašnou atmosférou Země, vytváří dramatické tmavě červené odstíny odrážené měsíčním diskem. U tohoto zatmění je další zčervenání pravděpodobně způsobeno rozptylem z popela setrvávajícího v atmosféře po velké sopečné erupci v jižním Pacifiku na začátku tohoto roku. Při pohledu zprava a zleva je však stín Země podél jejího okraje stále světlejší. Ten slabý namodralý proužek podél měsíční části je zbarven slunečním světlem filtrovaným přes stratosférickou ozonovou vrstvu Země.

Odkazy na Astronomický snímek dne NASA 10. listopadu 2022:

 

Unikátní sbírka čtyř zatmění kalendářního roku

Všechna 4 zatmění roku 2022. Autor: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/J. Kujal, P. Horálek (Fyzikální ústav v Opavě).

Všechna 4 zatmění roku 2022. Autor: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/J. Kujal, P. Horálek (Fyzikální ústav v Opavě).

Jeden z vedlejších fotografických výsledků bylo také završení unikátní fotografické sbírky všech 4 zatmění pozorovatelných v jednom kalendářním roce. V roce 2022 byla po celém světě pozorovatelná čtyři zatmění: dvě částečná sluneční a dvě úplná zatmění Měsíce. Zatmění přicházejí v jednom lunárním období vždy ve dvojicích nebo vzácně i po trojicích. Částečné zatmění Slunce 30. dubna bylo před západem Slunce vidět široce po celém Chile a Argentině, odkud jej Petr Horálek pozoroval s Josefem Kujalem z ASHK a Tomášem Slovinským. O více jak dva týdny později, 16. května, se na obloze objevilo dlouhé úplné zatmění Měsíce především nad Severní a Jižní Amerikou a bylo tmavé v důsledku rozložení popela v horních vrstvách zemské atmosféry vyvrženého v lednu během velké erupce sopky Tonga. To bylo opět pozorované v rámci expedice za tmavým nebem a největšími dalekohledy světa. Podzimní dvojice zatmění začala výrazným částečným zatměním Slunce viditelným pouze z Evropy a Asie (a úspěšně jsme jej pozorovali i před budovou Fyzikálního ústavu v Opavě), po kterém následovalo právě ono poslední zatmění roku, druhé úplné měsíční zatmění 8. listopadu, viditelné opět převážně z Ameriky a celého Pacifiku. Snímky byly pořízeny v blízkosti maxim jevů se stejným vybavením, aby ukázaly i správné úhlové velikosti Slunce a Měsíce, protože se na obloze jeví různě velké kvůli eliptické dráze Měsíce a Země. Aby člověk zaznamenal všechna zatmění kalendářního roku, musí nejen cestovat (nikdy nejsou vidět všechny úkazy z jednoho místa na Zemi) a zároveň mít velké štěstí na počasí. V minulosti se to Petru Horálkovi podařilo jen v roce 2017.

Související:

[1] Snímek týdne NOIRLab (9. listopadu 2022)
[2] Astronomický snímek dne NASA (10. listopadu 2022 – česky)
[3] Virtuální prohlídky observatoří NOIRLab
[4] Fotografická expedice za tmavým nebem nad největšími dalekohledy světa
[5] Fotogalerie: Pozorování částečného zatmění Slunce 25. října 2022 v Opavě

Kontakty a další informace:

Mgr. Debora Lančová
Fyzikální ústav SU v Opavě
Email: debora.lancova@physics.slu.cz
Telefon: +420 776 072 756

Mgr. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě,
člen fotografické expedice NOIRLab
Email: petr.horalek@slu.cz
Telefon: +420 732 826 853

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Proděkan pro strategie a rozvoj,
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

Email: tomas.graf@fpf.slu.cz
Telefon: +420 734 268 124

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Garant evropského projektu HR Award
Email: gabriel.torok@physics.cz
Telefon: +420 737 928 755

Bc. Klára Jančíková
Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: klara.jancikova@slu.cz
Telefon: +420 553 684 267

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu SU v Opavě
Email: zdenek.stuchlik@physics.slu.cz