Fotogalerie: Popularizace astronomie v Indickém oceánu

Přednáška Petra Horálka pro veřejnost na ostrově Thoddoo. Foto: Fyzikální ústav v Opavě.

Ve dnech mezi 2. únorem a 3. březnem 2023 se Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě nacházel v Indickém oceánu, kde na vybraných ostrovech pořádal pro místní komunitu i pro turisty šňůru přednášek a pozorování noční oblohy. Přednášková popularizace astronomie byla zaměřena na noční oblohu a také na témata blízká činnosti Fyzikálního ústavu v Opavě, tedy mj. i na výzkum černých děr. V rámci pozorování mohli návštěvníci uvidět i kometu C/2022 E3 ZTF, která byla vidět vysoko nad obzorem zejména po úplňku. Během vzdělávací expedice se také věnoval astrofotografii a v průběhu expedice pořídil záznamy několika velmi zajímavých a vzácných nebeských úkazů.

Hlavním cílem expedice byla popularizace astronomie (a činnosti Fyzikálního ústavu v Opavě) v ostrovním státě Maledivy v Indickém oceánu. Petr Horálek měl možnost navštívit hned tři ostrovy, z nichž dva disponují lidovými hvězdárnami a nabízejí tak návštěvníkům i pozorování noční oblohy (Soneva Jani a Soneva Fushi). Na třetím z nich (Thoddoo) se Petr Horálek věnoval popularizaci astronomie zejména formou přednášek pro veřejnost, ale také pro maledivské děti a jejich rodiče v místní škole. Níže si můžete přečíst popis Horálkovy cesty a také si prohlédnout astrofotografické snímky pořizené během jeho pobytu v Indickém oceánu. Expedice naplňuje body projektu pro Rozvoj VaV na SU, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.

2. – 9. února 2023: Ostrov Soneva Fushi

"Jiskřivý" západ úplňku nad pláží ostrova Soneva Fushi. Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

„Jiskřivý“ západ úplňku nad pláží ostrova Soneva Fushi. Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

Na ostrově Soneva Fushi Petr Horálek strávil celkem 7 dní a popularizaci astronomie se věnoval několika formami. Jako tzv. „visiting astronomer“, který je coby odborník přizván na pozorování noční oblohy v místní observatoři pro veřejnost „So Celestial“ (s automatizovaným teleskopem MEADE LX600 o průměru 14 palců), se aktivně podílel na večerních aktivitách observatoře. Pozorování probíhalo ve večerních hodinách (zpravidla do půlnoci) a zahrnovalo defacto jen jasné planety (Venuši, Jupiter, Saturn) a Měsíc, který v době pobytu dosáhl fáze úplňku. Dále Horálek pořádal samostatná pozorování noční oblohy, např. na pláži tzv. sandbanku pomocí vlastního světelného binokuláru (při akci „Úplňková noc“) a v rámci dvou přednášek pro veřejnost (tzv. „slow life talk“) představil činnost Fyzikálního ústavu v Opavě a snímky, které ocenila NASA jako astronomický snímek dne. Na Soneva Fushi vznikla i velmi zajímavá fotografie: Během noci z 5. na 6. února 2023 nastal úplněk v době, kdy Měsíc procházel nejvzdálenějším bodem na své oběžné dráze kolem Země, šlo tedy o jeden z úhlově nejmenších úplňků roku. Vzhledem k tomu, že se maledivský ostrov nachází blízko rovníku, Měsíc zapadal téměř kolmo k obzoru už za úsvitu. Obloha se tak rychle měnila z tmavší modré na fialovou (tzv. Venušin pás) a na konci svítání jasně modrou. V té době se namodralá pláž začala barvit do růžova díky barvám svítání. Samotný Měsíc se během 30minutové sekvence měnil jak jasností, tak barvou. Na celém ostrově se objevila výrazná bioluminiscence planktonu, a to zejména den před úplňkem. Vypadalo to jako četné namodralé jiskry, nejlépe viditelné těsně před úsvitem.

9. – 17. února 2023: Ostrov Soneva Jani

Po přesunu hydroplánem na severněji položený ostrov Soneva Jani byla aktivita Petra Horálka soustředěna především na veřejná i provátní pozorování noční oblohy na lidové hvězdárně (a zároveň restauraci) „Starstruck“, odkud bylo možné díky fázi Měsíce pozvolna pozorovat a ukazovat i slabší objekty vzdáleného nebe. Hosté tak měli příležitost sledovat kromě planet (Venuše, Jupiter, Saturn) také hvězdokupy jako Plejády, Hyády, kupy ve Vozkovi, Blížencích či Velkém psu. Velkou radost návštěvníkům udělalo pozorování slábnoucí, ale stále velmi dobře viditelné komety C/2022 E3 ZTF, která se z rovníkové oblasti dostávala ve večerních hodinách prakticky do nadhlavníku. Hosté se překavpivě zajímali i o sofistikovaná astronomická témata (budoucnost vesmíru, existence černých děr, Einstein-Rosenova mostu, reality vs. fikce ve známých sci-fi filmech atd). Pozorování probíhalo každý večer od 20 do 23 hodin (v případě zájmu bylo prodlouženo až do půlnoci), a to jak s automatizovaným teleskopem MEADE LX600 o průměru 16 palců, tak prostřednictvím světelného binokuláru Sky-Watcher 11×70 (který si Horálek na pozorování oblohy dovezl).

Planety Venuše a Jupiter 16. února 2023 při pohledu z ostrova Soneva Jani. Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

Planety Venuše a Jupiter 16. února 2023 při pohledu z ostrova Soneva Jani. Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

Jen dva dny po příjezdu na Soneva Jani také obloha nabídla zcela unikární fotografickou příležitost, kterou se díky příznivému počasí podařilo zaznamenat. „Kometa C/2022 E3 ZTF se 11. února 2023 na obloze objevila velmi blízko jasné planety Mars, což byla jedinečná fotografická příležitost, neboť oba objekty byly umístěny ve středu souhvězdí Býka. Kometa byla obklopena mnoha objekty vzdáleného vesmíru, jako jsou hvězdokupy, mlhoviny nebo dokonce prominentní molekulární oblaky, takže tuto konkrétní příležitost jsem si prostě nemohl ujít pro získání širokoúhlého záběru,“ popisuje nadšeně Horálek obrázek, který pořídil přímo z platformy observatoře Starstruck s celkovou délkou snímání vice jak 1,5 hodiny na světelný objektiv (50 mm) a modifikovaný aparát Canon Ra z montáže Vixen Polarie U. Snímek budiž důkazem, že i nepříliš sofistikované technické vybavení může přinést poměrně zdařilý astrofotografický výsledek, důležité jsou totiž zejména pozorovací (a fotografické) podmínky.

Poslední den svého pobytu také Horálek zachytil z jedné vily poblíž laguny obklopující celý ostrov dvojici jasných planet (Jupiter a Venuši) s poměrně romantickým nádechem. Na snímku se před před vzdálenou siluetou jedné návštěvnice ostrova na nebi objevuje také sytější soumrak, který je pravděpodobně stále ovlivněn i prachem ze sopky Tonga, která vybuchla na začátku loňského roku v Tichém oceánu.

Kometa C/2022 E3 ZTF v hloubkovém pohledu do souhvězdí Býka v blízkosti planety Mars, zachycená z ostrova Soneva Jani. Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

Kometa C/2022 E3 ZTF v hloubkovém pohledu do souhvězdí Býka v blízkosti planety Mars, zachycená z ostrova Soneva Jani. Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

Kometa C/2022 E3 ZTF v hloubkovém pohledu do souhvězdí Býka v blízkosti planety Mars, zachycená z ostrova Soneva Jani (s označením všech objektů na snímku). Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

Kometa C/2022 E3 ZTF v hloubkovém pohledu do souhvězdí Býka v blízkosti planety Mars, zachycená z ostrova Soneva Jani (s označením všech objektů na snímku). Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě.

 

17. února – 3. března 2023: Ostrov Thoddoo

Z ostrova Soneva Jani následoval přesun hydroplánem do Malé a lodí na ostrov Thoddoo. Oproti předchozím dvěma ostrovům je Thoddoo ostrovem místního obyvatelstva (nikoliv rezort pro turisty), což přineslo příležitost pro zcela jinou rovinu popularizace astronomie: Přímo místním. Místní obyvatelstvo je přitom ovlivněno arabským náboženstvím, přednášky (a jejich obsah) tedy musela odsouhlasit i rada maledivské vlády (oblast vzdělání), aby samotná náplň přednášky nenarušovala sociálně-náboženskou mentalitu místního obyvatelstva. Mimo přednášky pro místní proběhla také jedna pro veřejnost, a to přímo na půdě Amazing View Guesthouse, který spoluspravuje česká komunita (díky čemuž velká část posluchačů byli Češi, zpravidla z Brna a okolí).

 

Nejvýznamnější akce tohoto typu (přednáška pro místní) proběhla na místní základní a střední škole 28. února 2023. Proběhla jak přednáška (zaměřená zejména na úkazy a pozorovatelné objekty na místní noční obloze), dále pak diskuze o vesmíru (děti byly opravdu vyspělé, otázky se zaměřily na výzkum vesmíru, astrofotografii a také na úkazy, které budou moci v následujících měsících pozorovat) a vše završilo organizované pozorování Měsíce a hvězdokup na školním hřišti.

 

Kontakty a další informace:

Mgr. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě
autor snímků
Email: petr.horalek@slu.cz
Telefon: +420 732 826 853

Bc. Lucie Dospivová
Sekretariát ředitele Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: lucie.dospivova@physics.slu.cz
Telefon: +420 553 684 267

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Fyzikální ústav SU v Opavě, vedoucí observatoře WHOO! a Unisféry
Email: tomas.graf@fpf.slu.cz
Telefon: +420 553 684 548

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Ředitel Fyzikálního ústavu SU v Opavě
Email: zdenek.stuchlik@physics.slu.cz